582 332 691

Změna pojišťovny

Změna pojišťovny

Změnou pojišťovny můžete získat výhodnější pojištění.

Změnou pojišťovny můžete získat nižší cenu pojištění.

Změnu pojišťovny můžete udělat několika způsoby:

1-Změna vlastníka vozidla-(Příloha:kopie dokladu o změně vlastníka)§12 odst.1.a)zákona č.168/1999 Sb.(dnem oznámení)

2-Vozidlo přestalo fyzicky existovat-(Příloha:kopieTP se záznamem o likvidaci)§ 12 odst.1.b)zákona č.168/1999 Sb.

3-Vozidlo bylo vyřazeno z evidence-(Příloha:kopie TP se záznamem o vyřazení)§12 odst..1.c)zákona č.168/1999 Sb.

4-Odcizením vozidla-(Příloha:kopie záznamu Policie ČR) § 12 odst. d) zákona č.168/1999 Sb.

5-Výpovědí ke konci pojistného období- §800 odst. 1.z.č.40/1964 Sb.,resp.§22 odst.1 z.č.37/2004 Sb.,resp.§2807 z.č. 89/2012 Sb (k výročí, rep.konci pojistného období)

6-Výpovědí do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy-§800 odst.2.z.č.40/1964 Sb.,resp.§22 odst.2 z.č.37/2004 Sb.,resp.§2805 z.č.89/2012 Sb (po uplynutí osmidenní výpovědní doby)

7-Změna vlastnictví pojištěného majetku-(Příloha:kopie dokladu o změně vlastnictví majetku)§27 odst. 1)z.č.37/2004 Sb., resp.§2812 z.č.89/2012 Sb.(Ke dni změnyvlastnictví, rep.dnem oznámení)

8-Výpovědí do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události-§22 odst.3 z.č.37/2004 Sb., resp. §2805 písm.b) z.č.89/2012 Sb.(po uplynutí měsíční výpovědní doby)

9-Zánikem pojistného rizika-§25 z.č.37/2004 Sb., resp.§2810 z.č.89/2012 Sb.

10- Ve výpovědi si můžete zažádat o vystavení potvrzení o době trvání pojištění a škodním průběhu zaniklého pojištění.

 

Dokumenty

Spolupráce

Povinné dokumenty

Etický kodex