582 332 691

Pojištění odpovědnosti

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

 

Pojištění odpovědnosti si můžete pojistit:

V zaměstnání, za škody které způsobíte zaměstnavateli, kryje škody, které způsobíte zaměstnavateli. Lidově řečeno (“pojištění na blbost“)

 

Pojištění odpovědnosti zaměstnance – “pojištění na blbost“

Toto pojištění kryje škody, které způsobíte svému zaměstnavateli při plnění svých pracovních povinností ať už nedopatřením, nebo porušením pracovních povinností. Pokud Vaším zaviněním dojde ke vzniku škody, je Váš zaměstnavatel oprávněn žádat po Vás náhradu, která se může vyšplhat až do výše 4,5 násobku Vašeho platu v případě neúmyslného zavinění.

Pokud však máte uzavřené pojištění odpovědnost, pojištění na blbost , pojišťovna za Vás tuto případnou škodu uhradí. Takovýchto škod se Vám v zaměstnání může stát mnoho, například můžete rozbít počítač, nabourat služební auto, způsobit  finanční škodu  atd.

 

PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ VHODNÉ?

Vhodné zvláště pro zaměstnance, kterým jsou svěřeny odpovědné práce, které s sebou přináší i možné riziko škod. Pro ty, jež obsluhují, nebo jim jsou k práci svěřovány či zapůjčovány drahé přístroje. 
Ale hodit se může obecně všem zaměstnancům podle zákoníku práce, protože škodu může velmi snadno způsobit každý.

 

V občanském životě,  kryje  škody, keré někomu způsobíte .

 

Takových situací se může stát velmi mnoho, a jejich hrazení vás může nepříjemně zaskočit. 
Vytopíte li souseda, na Vašem  chodníku si někdo zlomí nohu, porazíte na kole člověka, který se zraní, Váš pes někoho pokouše, a tak dále. Situací, které  takto mohou nastat je nespočet a pokud nejste dobře pojištěni,  musíte způsobenou škodu nahradit vy. V případě pojištění odpovědnosti , škodu za vás hradí pojišťovna.

 

SLOVO ODBORNÍKA

Jde o  praktické pojištění, které za vás hradí události, jež se denně dějí a nepojištěným mohou způsobit velké finanční problémy. Díky tomuto pojištění se nemusíte ničeho obávat

Dokumenty

Spolupráce

Povinné dokumenty

Etický kodex