582 332 691

Asistenční služby

Asistenční služby

Každá pojišťovna, se kterou spolupracujeme, nabízí v rámci pojištění vozidel asistenční služby. Obvykle pojišťovna poskytuje j základní balík zdarma k povinnému ručení nebo havarijnímu pojištění. Za rozsáhlejší asistenční služby si pak většinou mohou řidiči připlatit. Některé z pojišťoven nabízejí i velmi nadstandardní asistenční služby.

Každá konkrétní složka v rámci asistenčních služeb má svůj vlastní limit plnění a další podmínky, které ji přesněji specifikují.

Základní asistenční služby

Základní službou je vždy příjezd asistenčního vozidla k porouchanému vozidlu klienta. Následuje oprava na místě, zde se limity plnění mění, ať už jde o cenu za práci automechanika nebo samotné součástky, které je potřeba vyměnit. Dalšími složkami základních balíčků asistenčních služeb jsou například:

Odtažení vozidla

Vyproštění vozidla

Uschování vozidla

Proplacení přenocování v hotelu pro celou posádku vozidla

Uhrazení nákladů na pokračování v cestě

Poskytnutí náhradního vozidla po dobu opravy (i několik týdnů)

 

Asistenční služby jednotlivých pojišťoven

 

Logo ČPP pojišťovna 
Česká podnikatelská pojišťovna

Asistenční služby poskytuje společnost GLOBAL ASSISTANCE

Asistenční služby zdarma se odvíjejí podle zvolené úrovně povinného ručení, základní asistence k typu SPOROPOV a s rozšířenými limity k typům Speciál PLUS, Super PLUS a k havarijnímu pojištění

Základní asistence obsahuje (limity): příjezd asistenční služby, odtah vozidla, vyproštění vozidla, oprava na místě (vše 500 Kč), tlumočení

Možnost sjednat i velmi rozsáhlou doplňkovou službu Asistence Plus

                                  

logo-Axa pojišťovna 
AXA pojišťovna

Asistenční služby zajišťuje společnost AXA ASSISTANCE CZ s.r.o.

Asistenční služby jsou zdarma k povinnému ručení nebo havarijnímu pojištění

Základní asistence obsahuje (limity): asistence pro případ nehody-vyproštění vozu, oprava vozu (2800Kč), ubytování (2000Kč za osobu), náhradní vozidlo na 24h, ztráta klíčů, defekt, záměna paliva (vše 1200Kč)

Základní asistence v zahraničí obsahuje (limity): vše co v ČR (150 Euro) ale i pro případ poruchy, ubytování (75 Euro), náhradní vozidlo na 48h

Možnost připojištění právní asistence

Celkový rozsah asistenčních služeb pojišťovny AXA je spíše průměrný, mnoho úkonů pouze zprostředkovává

Asistence pro případ ztráty klíčů, defektu pneumatik i vyčerpání/záměny paliva

                                  

logo-ČSOB Pojišťovna 
ČSOB pojišťovna, a.s.

Asistenční služby poskytuje ČSOB Pojišťovna Asistence

Základní asistenční služba je k povinnému ručení i havarijnímu pojištění zdarma

Základní asistence obsahuje (limity): oprava na místě/odtah do servisu (2000Kč), ubytování (2x1500Kč), právní asistence, náhradní automobil (24h)

Základní asistence v zahraničí obsahuje (limity): oprava na místě/odtah do servisu (80 Euro), ubytování (65 Euro), pokračování v cestě (vlak, letadlo), náhradní automobil 48h, půjčka na opravu (500 Euro), právní asistence, tlumočení

Možnost sjednat doplňkové asistenční služby

                           

logo-Wustenrot pojišťovna 
Wüstenrot pojišťovna

Poskytuje společnost Europ Assistance

Základní asistence zdarma se liší pro povinné ručení a havarijní pojištění (u havarijního pojištění je širší)

Základní asistence obsahuje (limity): asistence pouze pro případ havárie nebo živelné události pro povinné ručení- pro havarijní pojištění i pro případ poruchy, vandalismu a krádeže

Možnost zakoupit rozšířenou asistenci za 300Kč ročně

Rozšířená asistence obsahuje například pomoc v případech pochybení řidiče (zabouchnutí klíčů, záměna paliva, vybití autobaterie,…)

                         

Logo Kooperativa pojišťovna 
Kooperativa pojišťovna

Asistenční služby poskytuje ve spolupráci se společností Global Assistance

Základní asistenční služby STANDARD nabízí Kooperativa pojišťovna zdarma k povinnému ručení, tato asistence je však poměrně nedostatečná

obsahuje (limity): příjezd asistenční služby, odtah vozidla (50km), úschova vozidla

Základní asistence v zahraničí obsahuje (limity): vše co v ČR + oprava na místě, úschova vozidla, předání vzkazu, právní pomoc, tlumočení, půjčka, ubytování

K havarijnímu pojištění zdarma poskytuje asistenční služby PLUS

Nejvyšší varianta asistence SUPER je stále poměrně úzká, Kooperativa nabízí hned několik doplňkových připojištění, která se však mohou prodražit

logo-Slavia pojišťovna 
Slavia pojišťovna

Slavia pojišťovna má asistenční službu zajišťovanou společností UAMK.

Základní asistence obsahuje (limity): oprava na místě (120 Euro), odtah, uskladnění vozidla (3 dny), oprava v servisu (3000Kč, náhradní díly hradí klient), ubytování (2 noci), náhradní vozidlo (2 dny)

Asistenční služby Slavia Assistance nejsou k povinnému ručení a havarijnímu pojištění zdarma, kromě POV PROFI

Asistenční služby na rok stojí 200Kč

Poskytuje asistenci pro případ poruchy, nehody, živelných katastrof i vandalismu

Mnoho úkonů pouze organizuje, uhradí klient

Logo Triglav pojišťovna 
Triglav pojišťovna

Poskytuje Triglav Assistance

Poskytuje základní asistenci, vztahující se na pojistné události, zdarma k povinnému ručení i k havarijnímu pojištění

Základní asistence obsahuje (limity): příjezd asistenčního vozidla (2 hodiny), odtah (2 000Kč), uložení vozidla (1 den), informační asistence

Základní asistence v cizině obsahuje (limity): příjezd asistenčního vozidla (2 hodiny), odtah (3 500Kč), uložení vozidla (4 dny), oprava vozidla (30 000Kč, ale klient hradí náhradní díly a materiál), ubytování (1500Kč na osobu a noc, 3 noci), pokračování v cestě/doprava domů (5 000Kč), repatriace vozidla (30 000Kč), informační asistence

Možnost zakoupit rozšířené asistenční služby PLUS za 260Kč za rok, ty se vztahují kromě pojistné události i na poruchu

                                  

logo-Allianz pojišťovna 
Allianz pojišťovna

Asistenční služby pro klienty Allianz poskytuje společnost ELVIA

Nabízí Základní asistenci a asistenci PLUS

Základní asistence je zdarma k povinnému ručení i havarijnímu pojištění a při sjednání obojího se limity základní asistence zdvojnásobují

Základní asistence obsahuje (limity): příjezd asistenční služby, vyproštění vozidla a jeho oprava na místě, odtah vozidla do servisu (vše 2500Kč)

Základní asistence v zahraničí obsahuje (limity): vše co v ČR (3000Kč) + tlumočení a úhrada opravy vozu po složení stejné částky do rukou pojišťovny v ČR

Asistence PLUS stojí pouze 322Kč ročně

·                                  

Logo HVP pojišťovna 
Hasičská vzájemná pojišťovna

Tato specializovaná česká pojišťovna využívá služeb AXA assistance

Nabízí (zdarma) základní asistenční služby a možnost dokoupení nadstandardních asistenčních služeb

Základní asistence obsahuje (limity): příjezd asistenční služby a oprava na místě (1800Kč), odtah do servisu (1800Kč), úschova vozidla (5 dní), právní asistence, ubytování (1200Kč), náhradní vozidlo (24h), ztráta klíčů (1000Kč), záměna paliva (1000Kč)

Základní asistence v zahraničí obsahuje (limity): oprava na místě nebo odtah (120 Euro), ubytování (90 Euro), náhradní vozidlo (48h) sešrotování (400 Euro), půjčka na opravu (10 000 Euro), ztráta klíčů (50 Euro), záměna paliva (50 Euro), tlumočení

Rozsah asistenčních služeb je dostatečný, pokud pro některé události pojišťovna neposkytuje plnění, alespoň pomoc zorganizuje

                                  

Logo Česká pojišťovna 
Česká pojišťovna

Asistenční služby poskytuje společnost SOS Assist

Nabízí tři produkty asistenčních služeb

Od nejnižší po nejširší je to: POHODA Klasik, POHODA Special a POHODA SOS

Základní asistence včetně zahraničí obsahuje (limity): jen pro případ havárie- práce mechanika (2 hodiny), odtažení vozidla do servisu (50km), ubytování (70 Euro), skladné (20 Euro na den po dobu maximálně 10 dní), právní pomoc (1000 Euro), tlumočení

Při sjednání povinného ručení nebo havarijního pojištění dostává klient pojišťovny asistenční služby POHODA Klasik zdarma

Při sjednání povinného ručení i havarijního pojištění je zdarma varianta POHODA Special

Při volbě vyššího povinného ručení Exkluziv je zdarma varianta POHODA Special

 

logo-Generali pojišťovna 
Generali pojišťovna

Poskytuje skrze Generali Assistance

Nabízí několik variant asistenčních služeb

Zdarma pro havarijní pojištění kasko a pro základní povinné ručení mají asistenční služby základní limity

Pro povinné ručení ve variantách KOMPLET a EXKLUZIV nabízí limity plnění vyšší

Možnost sjednat nadstandardní asistenci k povinnému ručení nebo havarijnímu pojištění na dobu neurčitou: Generali Top Assistance

Dokumenty

Spolupráce

Povinné dokumenty

Etický kodex